Escriure un llibre sobre una empresa centenària sempre és una experiència fascinant, enriquidora i impagable (que valgui el joc de paraules, malgrat que no em refereixo a l’esfera econòmica, sinó a la del creixement personal). Per què? Perquè un té l’oportunitat, a través de la preparació...