Redacció de textos i discursos

Amb una llarga trajectòria com a comunicador, atenc demandes de clients per ocupar-me de la redacció de documents diversos, com ara continguts per a pàgines web, memòria anuals d’empresa i entitats, redacció de conferències, discursos i ponències, etc.

 

Sempre d’acord amb les premisses que estableixi el client, garanteixo uns textos adaptats a cada voluntat, cada necessitat i cada circumstància.

 

En tot cas, parlem de textos escrits amb la màxima professionalitat, solvència i garantia sintàctica i semàntica. Cada paraula té el seu significat, el seu lloc i el seu moment.

Si necessites un cop de mà, ni ho dubtis: escriu-me!