Avís legal

Dades identificatives

En compliment del deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat d’informació i del Comerç electrònic, a continuació s’exposen les següents dades: TONI TRAVERIA VIGUÉ (en endavant el “Prestador”), amb N.I.F. 46672658T, i domicili a efectes de notificacions a C/ Del Puig, 38, 08512 Sant Hipòlit de Voltregà (Barcelona), Espanya, és el titular del portal web www.tonitraveria.com (en endavant “el portal”), amb la següent direcció de contacte: tonitraveria7@gmail.com.

Usuaris

La utilització del present portal web és absolutament voluntària i implica la acceptació plena per qui accedeix al mateix (en endavant “l’Usuari”), de totes les condiciones d’ús vigents en cada moment que es localitzin a la present direcció web. D’aquesta forma, l’Usuari tindrà la responsabilitat de llegir atentament aquestes condiciones i acceptar-les sense cap tipus de reserva amb anterioritat a la realització de qualsevol operació, visionat, utilització, …etc. El prestador es reserva el dret de retirar l’accés al present lloc web sense necessitat de previ avís, a qualsevol Usuari que actuï de forma contrària al present Avís Legal.

Ús del portal web

www.tonitraveria.com proporciona accés a varietat d’informació, serveis, programes o dades (en endavant “els continguts”) que són propietat del Prestador. L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal web. L’Usuari es compromet a realitzar un ús adequat dels continguts i serveis oferts en el present espai web i amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, a no utilitzar-los per: (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i ordre públic; (ii) divulgar continguts o propaganda de caràcter racista, d’apologia al terrorisme o contrari als drets humans; (iii) intentar accedir, i en el seu cas, utilitzar comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. El Prestador es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que consideri que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, racistes, que vagin en contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que sota el seu criteri, no resultin adequats per a la seva publicació.

Política de privacitat

El Prestador compleix amb el contingut en matèria de protecció de dades, concretament en atenció al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de persones físiques en atenció al tractament de dades personals i la lliure circulació de dades. Per a més informació, veure la Política de Privacitat.

Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts del present portal web, incloent imatges, el domini web, artícles, entre d’altres, són propietat del Prestador i estan protegits en atenció als articles 8 i 32.1 de la Llei de Propietat Intel·lectual. En aquest sentit, queda expressament prohibit per part del Usuari copiar, reproduir, vendre, transmetre, distribuir, modificar o mostrar per a ús comercial els continguts sense exprés consentiment per part del seu titular, el Prestador. L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial del Prestador. L’Usuari podrà visualitzar els continguts del present portal web, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el seu propi disc dur o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui única i exclusivament per a realitzar un ús personal i privat.

Exclusió de garanties i responsabilitats

El Prestador no es fa responsable en cap moment, dels danys i perjudicis que de qualsevol naturalesa es puguin ocasionar (errors, omissions en el continguts, falta de disponibilitat en el portal, transmissió de virus, …) independent de prendre quantes accions es considerin oportunes per evitar-los. Els continguts del present portal web s’ofereixen amb una finalitat informativa, educativa i divulgativa. No constitueixen ni substitueixen un assessorament professional, de forma que el Prestador s’eximeix de qualsevol responsabilitat directa o indirecta, que pugui derivar-se del ús o aplicació de la informació continguda en el present portal web fora dels seus propòsits.

Cookies

El portal web del prestador utilitza cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador per accedir a la pàgina) per dur a terme funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del portal. Per a més informació, veure Política de Cookies.

Modificacions

El Prestador es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions al present portal web que consideri oportunes.
Enllaços: en cap cas el Prestador es farà responsable pel contingut de qualsevol enllaç que provingui d’altres portals web, ni garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat o fiabilitat del material o contingut d’aquest portal web.

Dret d’exclusió

El Prestador es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al portal web i els serveis oferts sense necessitat de previ avís, a instància pròpia o a petició d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el present Avís Legal.

Inclompliments

El Prestador perseguirà l’incompliment del present Avís Legal així com qualsevol utilització indeguda del present portal exercitant quantes accions civils o penals siguin necessàries.

Modificació de les presents condicions i durada

El Prestador podrà modificar el qualsevol moment el present Avís Legal. La vigència de les presents condicions actuarà en funció de la seva exposició i estarà vigent fins que siguin modificades per altres degudament publicades pel Prestador.

Legislació aplicable

La relació entre el Prestador i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia serà sotmesa expressament als Jutjats i Tribunals de Mallorca.